CONTACTO

SANTIAGO
981 563 907
SIGÜEIRO
981 691 512
ORDES
881 981 802

Política de Calidade e Xestión Ambiental

A Calidade e o respeto polo Medio Ambiente nos procesos desenvoltos na AXENCIA INMOBILIARIA DO RÍO E P., S.L. para a administración de fincas, xestión de comunidades de propietarios, alugueres e ventas de fincas, e nos aspectos e impactos xerados pola empresa, forma parte importante nas decisións da Xerencia da AXENCIA INMOBILIARIA DO RÍO E P., S.L. Polo tanto, existe unha Política de Calidade e Xestión Ambiental baseada nas seguintes directrices:
Financiado Unión Europea
Gobierto Espana PRTR