CONTACTO

SANTIAGO
981 563 907
SIGÜEIRO
981 691 512
ORDES
881 981 802

Central Santiago


Rúa Berlín, 8 - Bjº
15707 - Santiago
Telf: 981 563 907
axenciadorio@axenciadorio.com


Delegación Sigüeiro


Avd. Compostela, 28 - Bjº
15888 - Sigüeiro
Telf.: 981 691 512
sigueiro@axenciadorio.com


Delegación Ordes


Rúa do Mediodía, 8 - Bjº
15680 - Ordes
Telf.: 881 981 802
ordes@axenciadorio.com
Programa Bono Enerxía Peme 2023

Programa Bono Enerxía Peme 2024

Financiado Unión Europea
Gobierto Espana PRTR